تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل

تعرفه نظافت منزل به دو صورت تمام وقت و پاره وقت میباشد. نظافت منزل توسط خانم و نظافت منزل توسط نظافتچی آقا انجام میپذیرد

تعرفه نظافت منزل توسط نظافتچی آقا برای 8 ساعت : $ 110 تومان

تعرفه نظافت منزل توسط نظافتچی آقا برای 4 ساعت : $ 80 تومان

تعرفه نظافت منزل توسط نظافتچی خانم برای 8 ساعت : $ 120 تومان

تعرفه نظافت شرکت

تعرفه نظافت شرکت

تعرفه نظافت شرکت به دو صورت تمام وقت و پاره وقت میباشد. برای نظافت شرکت از نظافتچی آقا استفاده میشود

تعرفه نظافت شرکت توسط نظافتچی آقا برای 8 ساعت کاری : $ 110 تومان

تعرفه نظافت شرکت توسط نظافتچی آقا برای 4 ساعت کاری : $ 80 تومان

تعرفه پذیرایی از مجالس

تعرفه پذیرایی از مجالس

تعرفه پذیرایی از مجالس به صورت ساعتی میباشد و دارای کادری مجرب از نیروی خانم و آقا میباشد

تعرفه نظافت پذیرایی از مجالس برای 4 ساعت کاری : $ 80 تومان

هر ساعت اضافه کاری بعد از 4 ساعت : $ 20 تومان

تعرفه نظافت ساختمان

تعرفه نظافت ساختمان

تعرفه نظافت ساختمان و راه پله بر اساس تعداد طبقات , تعداد واحد , تعداد طبقات پارکینگ و دارا بودن پشت بام بستگی دارد و نیز از نظافتچی آقا استفاده میشود

پایه تعرفه نظافت راه پله توسط نظافتچی آقا برای 4 طبقه تک واحد : $ 60 تومان

اکنون با ما تماس بگیرید

تعرفه نظافت منزل

قیمت نظافت منزل

قیمت نظافتچی منزل

قیمت نظافت راه پله

قیمت خانه تکانی شب عید

تعرفه نظافت منزل توسط خانم

ارزان ترین قیمت نظافتچی

تعرفه نظافت منزل توسط اقا

تعرفه نظافتچی

قیمت نظافتچی

تعرفه نگهدارای از سالمند
قیمت نظافت
قیمت نظافتچی حرفه ای
تعرفه نظافت منزل تعرفه نظافت شرکت تعرفه پذیرایی از مجالس تعرفه نظافت ساختمان قیمت نظافت منزل قیمت نظافتچی منزل قیمت نظافت راه پله قیمت خانه تکانی شب عید تعرفه نظافت منزل توسط خانم ارزان ترین قیمت نظافتچی تعرفه نظافت منزل توسط اقا تعرفه نظافتچی قیمت نظافتچی تعرفه نگهدارای از سالمند قیمت نظافت قیمت نظافتچی حرفه ای